PC Konfiguracija
Fiskalne kase
Video nadzor
Media Centar
Wireless mreža
Servis računara
Obuka na računaru
Softwer
Downloads
 
Linkovi

MEDIJA CENTAR BOR

WELTHAUS REISEN

ECOTEH

MONG

HCP

EI INFORMATIKA

CT COMPUTERS

COMTEL COMPUTERS

MICROSOFT

MOBOTIX
Fiskalne kase

ŠTA JE FISKALNA KASA?

Fiskalna kasa ili registar kasa sa fiskalnom memorijom je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatih proizvoda i izvršenih usluga koji se na odgovarajući način saopštavaju kupcu, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnim trakama i periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji, o čemu se izrađuju odgovarajući izveštaji.

 

ŠTA JE FISKALIZACIJA?

Fiskalizacija u užem smislu predstavlja stavljanje fiskalne kase u upotrebu.

 

ŠTA JE ELEKTRONSKA REGISTAR KASA?

Elektronska registar kasa sa fiskalnom memorijom je uređaj sa aplikativnim programom koji ima svoju bazu podataka o proizvodima ili uslugama, koji se mogu menjati korišćenjem isključivo definisane funkcije aplikativnog programa.

 

ŠTA JE FISKALNI ŠTAMPAČ?

Fiskalni štampač je štampač sa fiskalnom memorijom koji ima svoju bazu podataka o proizvodima ili uslugama i koji može da radi sa bilo kojim aplikativnim programom koristeći isključivo postojeći interfejs.

 

KOJE PODATKE MORA DA SADRŽI BAZA PODATAKA O PROIZVODIMA ILI USLUGAMA?

Baza podataka obavezno sadrži naziv proizvoda ili usluge, cenu jedinice mere, naziv jedinice mere i oznaku poreske stope.

 

DA LI FISKALNI ISEČAK MOŽE IMATI I DRUGE PODATKE OSIM ZAKONOM PROPISANIH?

Fiskalni isečak može imati reklamne i druge podatke.

 


DA LI MOJ SOFTVER MORA DA PODRŽAVA "NAŠA SLOVA"?

Fiskalna kasa mora da ima mogućnost štampanja alfanumeričkih znakova na fiskalnom isečku na srpskom jeziku.

 

ŠTA JE FISKALNI LOGO?

Fiskalni logo je oznaka koja se štampa isključivo na fiskalnim dokumentima, a koja se sastoji od četiri ocila razdvojenih krstom ispisanih u kvadratu dimenzija ne manjih od 5 mm x 5 mm a ne većih od 7 mm h 7 mm, kojim se označava da je reč o evidentiranju prometa preko fiskalnih kasa u Republici Srbiji.

 

ŠTA SE DEŠAVA AKO JE NEKI DEO KASE NEISPRAVAN?

Mehanizam fiskalne kase mora da obezbedi da se ista ne može koristiti ako je neki od funkcionalnih delova neispravan, nedostaje ili ne ispunjava uslove u pogledu funkcionalnih i tehničkih zahteva. U slučaju neispravnosti potrebno je kontaktirati najbliži ovlašćeni servis.

 

ŠTA JE FISKALNI MODUL?

Fiskalni modul mora da bude zaliven za kućište fiskalne kase, mora da omogući pamćenje zapisanih podataka najmanje tri godine, nezavisno od napajanja i da sadrži posebno ugrađenu fiskalnu memoriju.

 

ŠTA JE IDENTIFIKACIONI BROJ FISKALNOG MODULA?

Identifikacione brojeve fiskalnog modula (u daljem tekstu: IB) fiskalnim kasama, na zahtev ovlašćenog proizvođača fiskalnih kasa, dodeljuje Poreska uprava vodeći računa da dodeljeni IB fiskalnog modula bude jedinstven za svaku fiskalnu kasu, po ovlašćenim proizvođačima, tipu fiskalne kase i rednom broju proizvedenog fiskalnog modula.

 

KOJE SU VRSTE IZVEŠTAJA?

1. Dnevni izveštaj
2. Periodični izveštaj
3. Presek stanja

 

ŠTA JE KNJIGA DNEVNIH IZVEŠTAJA?

Lice koje vrši promet proizvoda na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima, evidentira preko fiskalne kase svaki pojedinačno ostvareni promet, o čemu kupcu, odnosno korisniku usluge izdaje fiskalni isečak.
Lice na kraju radnog vremena, vrši očitavanje dnevnog prometa zabeleženog u operativnoj memoriji putem formiranja i štampanja dnevnog izveštaja.
Formirani dnevni izveštaj unosi se u fiskalnu memoriju fiskalne kase. Podaci o evidentiranom prometu na osnovu kojih je formiran dnevni izveštaj brišu se iz operativne memorije.

 

KOLIKI JE KAPACITET FISKALNE MEMORIJE?

Kapacitet fiskalne memorije treba da obezbedi evidentiranje najmanje 1800 dnevnih fiskalnih izveštaja, najviše 30 promena poreskih stopa i 50 reseta.

 

ŠTA AKO ŽELIM DA INSTALIRAM DODATNU OPREMU?

Fiskalna kasa može imati i dodatnu opremu, kao što je: barkod čitač; vaga; terminal za plaćanje pomoću platne kartice i štampač. Fiskalna kasa može se povezivati i sa računarom, koristeći softversku aplikaciju koja ne dozvoljava promene podataka u fiskalnoj memoriji. Povezivanje dodatne opreme može se vršiti isključivo preko postojećeg interfejsa fiskalne kase.
 
Copyright Kompjuter Centar Bor
Web master