PC Konfiguracija
Fiskalne kase
Video nadzor
Media Centar
Wireless mreža
Servis računara
Obuka na računaru
Softwer
Downloads
 
Linkovi

MEDIJA CENTAR BOR

WELTHAUS REISEN

ECOTEH

MONG

HCP

EI INFORMATIKA

CT COMPUTERS

COMTEL COMPUTERS

MICROSOFT

MOBOTIX
Medija Centar
KOMPJUTER CENTAR BOR d.o.o.

Информационе Технологије
КОМПЈУТЕР ЦЕНТАР БОР доо
tel/факс: + 030 422386, 458270
19210 Бор, Трг ослобођења 8
ПИБ: 100569742
Informational Technologies
COMPUTER CENTER BOR doo
tel/fax:+ 381 30 422386, 427386, 458270
office@kcbor.net
http://www.kcbor.net
REZERVIŠITE BLAGOVREMENO SVOJ TERMIN !!!


Medija centar je idealno mesto za Vaše:

• konferencije za novinare
• organizacije poseta na terenu
• seminare, okrugle stolove, poslovne i stručne skupove do 50 mesta
• prezentacije
• promocije i dr

Web: mediacentar.kcbor.netMedija centar ima salu za press konferencije, produkcioni blok i internet kafe.

Sala za press konferencije kapaciteta 50 mesta za sedenje omogućava korisnicima, gostima i novinarima sve
savremene mogućnosti i mehanizme za efikasan rad. Sala ima opremu za simultani prevod, projektor, audio
opremu i druge potrebne sadržaje. Prostor je klimatizovan.

Produkcioni blok omogućava tehničku podršku korisnicima Medija centra i novinarima za efikasan i
kvalitetan rad: video kamere, foto aparati, mikrofoni i drugi uređaji za snimanje zvuka, montažna jedinica,
računari, internet.

Korisnicima Medija centra na raspolaganju je i internet kafe u kojem novinari mogu poslati svoje izveštaje,
kontaktirati redakcije i osvežiti se u društvu kolega.

Asistencija stranim novinarima
Medija centar omogućava posebne usluge stranim novinarima koji izveštavaju sa prostora istočne Srbije:
• prevodilačke usluge
• prevoz ekipe
• predlaganje aktuelnih tema
• kontakt sa sagovornicima
• dodatne tehničke usluge
Slanje obaveštenja, saopštenja i sl
Putem mejling liste Medija centra ‐ koja obuhvata oko 5.000 adresa medija, nevladinih organizacija, vladinih
kancelarija, obrazovnih institucija i pojedinaca koji se interesuju za medije i rad Medija centra ‐ možete
distribuirati svoja obaveštenja, saopštenja, kao i najave raznih aktivnosti na srpskom, engleskom, nemačkom,
francuskom i romskom jeziku korisnicima iz zemlje, regiona i širom sveta.

MEDIJA CENTAR REKLAME

•    brendiranje panoa u centalnom delu Sale za konferencije logotipom oglašivača
•    postavljenja bannera na sajt Medija centra
•    postavljenja oglasa na sajt Medija centra

KREATIVNA IZRADA I DISTRIBUCIJA

•    Audio produkcija ‐ izrada i distribucija audio programa, intervjua, priloga, reklama, itd.
•    TV produkcija – izrada i distribucija TV priloga, intervjua, namenskih filmova, reklamnih spotova, itd.
•    Reklamiranje – mogucnost stavljanja reklama u okviru emisija produciranih u Medija centru

ORGANIZOVANJE SEMINARA,STRUČNIH I POSLOVNIH SKUPOVA, OKRUGLIH STOLOVA ...


•    obaveštavanje i pozivanje učesnika i gostiju prema zahtevu klijenta
•    usluge simultanog prevoda na više jezika
•    izrada kompletnog transkrtipta na više jezika
•    distrubucija transkripta elektronskim putem prema zahtevu klijenta
•    distribucija transkripta na e mail adrese iz baze podataka Medija centra koja broji 5.000 adresa
•    objavljivanje ilustrovanog detaljnog izveštaja sa transkriptom na internet prezentaciji Medija centra
•    Audio i video snimanje celog toka događaja
•    Korišćenje svih kapaciteta Sale za konferencije, Produkcionog bloka i Internet kafea

ORGANIZOVANJE POSETA NOVINARA I KONFERENCIJA ZA NOVINARE NA TERENU

•    obaveštavanje i pozivanje novinara
•    obaveštavanje i pozivanje učesnika i gostiju prema zahtevu klijenta
•    usluge simultanog prevoda na više jezika
•    izrada kompletnog transkrtipta na više jezika
•    distrubucija transkripta elektronskim putem prema zahtevu klijenta
•    distribucija transkripta na e mail adrese iz baze podataka Medija centra koja broji 5.000 adresa
•    objavljivanje ilustrovanog detaljnog izveštaja sa transkriptom na internet prezentaciji Medija centra
•    Audio i video snimanje celog toka konferencije

ORGANIZOVANJE PRESS KONFERENCIJA

•    obaveštavanje i pozivanje novinara
•    obaveštavanje i pozivanje učesnika i gostiju prema zahtevu klijenta
•    usluge simultanog prevoda na pet jezika
•    izrada kompletnog transkrtipta na pet jezika
•    distrubucija transkripta elektronskim putem prema zahtevu klijenta
•    distribucija transkripta na e mail adrese iz baze podataka Medija centra koja broji 5.000 adresa
•    objavljivanje ilustrovanog detaljnog izveštaja sa transkriptom na internet prezentaciji Medija centra
•    Audio i video snimanje celog toka konferencije
•    Korišćenje svih kapaciteta Sale za konferencije, Produkcionog bloka i Internet kafea

Učlanite se u Medija centar i ostvarite niz pogodnosti:

Individualni član

Individualnim članovima Medija centar nudi: prostor za predstavljanje biografije individualnog člana
(novinara i prevodioca) na sajtu Medija centra i kontakta, prednost u obaveštavanju i pozivanju na događaje
Medija centra, učešće u projektima Medija centra, popusti i druge privilegije koje Medija centar ima kod
svojih partnera. Godišnju pretplatu na Borske novine.

Članarina: 1.000,00 din

Korporativni član

Član Medija centra može biti i pravno lice bez obzira da li se radi o instituciji, nevladinoj organizaciji,
medijskoj kompaniji ili nekom drugom poslovnom subjektu. Korporativni član ima pravo na postavljanje
banera na internet prezentaciji Medija centra pod linkom – linkovi, prostor za objavljivanje informacije od
značaja za korporativnog člana u delu vesti i prednost prilikom rezervacije termina za Salu za konferencije.
Korporativni član ima pravo na popust od 10% na sve usluge Medija centra i Borskih novina.

Članarina: 5.000,00 din

Zlatni članovi

Zlatni članovi su sva fizička i pravna lica koja suštinski pomažu rad Medija centra i njegovih članova u cilju
harmonizacije i unapređenja društvenih i ekonomskih odnosa i razvoja demokratije. Zlatni članovi imaju
pravo na besplatan pristup bazama podataka, PR podršku Medija centra i prostor za isticanje reklamnog
banera na svim stranicama internet prezentacije Medija centra. Zlatnim članovima pripada i paket od 20
časova korišćenja prostora Medija centra na godišnjem nivou i reklamnog prostora u Borskim novinama.

Članarina: 10.000,00 din

Članarina je na mesečnom nivou bez uračunatog PDV‐a 18%


CENOVNIK USLUGA MEDIJA CENTRA

IZNAJMLJIVANJE SALE DO 18,00
Period
1 sat 4.000,00 Din.
do 2 sata 6.000,00 Din.
do 4 sata 10.000,00 Din.
do 6 sati 16.000,00 Din.
dan 20.000,00 Din.
IZNAJMLJIVANJE SALE OD 18,00
Period
1 sat 4.800,00 Din.
do 2 sata 8.000,00 Din.
do 4 sata 12.000,00 Din.
do 6 sati 18.000,00 Din.
IZNAJMLJIVANJE OPREME
RACUNARA 2.000,00 Din.
LCD projektor 4.000,00 Din.
KAMERA 12.000,00 Din.
Medija centar nudi i usluge profesionalnog kamermana

C E N O V N I K   OGLAŠAVANJA U NEDELJNIKU BORSKE NOVINE

Zadnja strana 31 x 21 cm (bez margina), dve boje.................. 10.000,00
Polovina zadnje strane................................................................. 5.500,00
Četvrtina zadnje strane................................................................ 3.500,00
Unutrašnja strana, c/b................................................................... 8.000,00
Polovina........................................................................................... 4.000,00
Četvrtina.......................................................................................... 2.500,00
Mali oglas, prva strana bez logotipa.......................................... 700,00
Mali oglas, prva strana, sa logom............................................... 1.000,00
Mali oglas unutrašnje strane....................................................... 500,00

Rokovi za slanje oglasa: 30. (31.) i 14. u mesecu. Ako se pada u subotu ili nedelju, pomera se za jedan dan.

U cene nije uračunat PDV 18%

S poštovanjem,

Mr sc Zvonko Damnjanović, dipl.ing.

U Boru, 20.03.2009.

 

MEDIJA CENTAR BOR PRAVO MESTO ZA VAŠU REKLAMU I PROMOCIJU
  
Copyright Kompjuter Centar Bor
Web master