!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

UREĐAJ ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA

UREĐAJ ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA
UREĐAJ ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA
UREĐAJ ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA

o uređaju

Svrha proizvoda:

‍Svrha uređaja je informisanje korisnika o stanju kvaliteta vazduha u prostoru u kome borave u pogledu zagađenja suspendovanim česticama, kako bi se preduzele mere u cilju smanjivanja zagađenja, ili dislokacije korisnika iz zone u kojoj je zagadjenje vazduha prisutno.

To je lako prenosivi uređaj za indikativno merenje parametara kvaliteta

vazduha i to :

  • suspendovane čestice frakcija PM10 i PM2.5 iz opsega(0 - 1000 µg/m3)
  • temperatura (od - 10 to + 40 °C)
  • relativna vlažnost (od 20 to 90% RH)

Ključne karakteristike:

  • kućište standardnih dimenzija 200x120x75mm,
  • laka prenosivost uređaja(masa uređaja sa internom baterijom iznosi 0.9 kg),
  • standardni napon napajanja +5 V DC, pomoću adaptera 220V AC/5V DC, 1A,
  • interna Li-polimer baterija omogućava neprekidan rad uređaja od 24 sata,
  • memorisanje svih rezultata merenja na internoj SD kartici u .txt datoteke

Uređaj je testiran u laboratoriji za primenjenu elektroniku i računarsku tehniku u Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru, Srbija. Uporedna merenja izvedena su kalibrisanim instrumentima. Rezultati merenja pokazuju da uređaj ispunjava kriterijume za indikativna merenja parametara kvaliteta vazduha.

Uređaj poseduje sertifikat o elektromagnetnoj usaglašenosti, što znači da ne remeti rad kućnih aparata i ne emituje elektromagnetna zračenja štetna po zdravlje ljudi.

Vrati se na početnu stranu

Pošaljite nam poruku

Vaša poruka je poslata!
Greška! Proverite sva polja i pokušajte ponovo.